Zabezpečenie vozidiel

Klasicné autoalarmyKlasické autoalarmy

Krádeže automobilov sa bohužiaľ nevyhnú žiadnej kategórii automobilov, od starších modelov cez strednú až po vyššiu triedu. Staršie vozidlá sú najčastejšie rozobrané na diely, alebo sa chce niekto len povoziť. Stredná trieda a drahšie vozidlá štandardne zmenia svoju identitu a získajú nového majiteľa na Slovensku alebo v zahraničí.

Autoalarm je okrem akustického upozornenia vybavený aj imobilizačným okruhom, ktorý bráni neoprávnenému použitiu Vášho vozidla.


GSM a GPS autoalarmy

GSM a GPS autoalarmy

GSM alarm nie je len možnosťou zabezpečenia, ale Vás príjemne prekvapí množstvom doplnkových funkcií. Prioritou pri zabezpečení Vášho vozidla je samozrejme, že v prípade pokusu o krádež čo najskôr informuje o probléme. Dôležité je aj to, aby ste dokázali rozlíšiť o aký problém sa jedná – či došlo k otvoreniu dverí, rozbitiu skla alebo pokus o odtiahnutie.

Na to Vám poslúži SMS s presným určením poplachu. Okrem zabezpečenia Vám ale autoalarm slúži aj na ochranu akumulátora pred úplným vybitím, neželanému odťahu Políciou alebo upozorní, že ste si vozidlo zabudli zamknúť.